Bach batteripakke A85

7.190,00  m/Moms
( 5.752,00  u/Moms )

Rækkevide op til 60km. Denne batteripakke følger med, når man køber en ny BACH 25, og giver op til 40km i en ny BACH 27

5x12V58Ah

Forventet ladetid med standard laderen, som følger med køretøjet, er 6 - 10 timer. Ved fuld afladet op til 13,5 timers ladetid.

Model/varenr.: 6EFV45
Vægt: 90 kg
Lager: 2 stk tilbage på lager
GENERELLE ANBEFALINGER VEDRØRENDE 12V VENTIL REGULERET (VRLA) BLY-SYRE- BATTERIER
 
For at advare om de risici, der er involveret i håndtering og anvendelse af bly-syre-batterier er alle batterierne markeret med advarselsskilte. Batterier, der ikke håndteres og bruges korrekt, kan være farlige, og det er derfor bydende nødvendigt, at man før der udføres arbejde på batteriet omhyggeligt gennemgår anbefalingerne i dette dokument. Yderligere oplysninger kan også findes i de manualer for det køretøj, hvori batteriet skal være installeret og / eller på selve batteriet. Bly-syre batterier bør kun anvendes til de formål, hvortil de er konstrueret. Misbrug kan være farligt og indebære fare. Idet batterier er tunge, bør du derfor udvise forsigtighed med at løfte eller bære dem. Hvis batteriet bliver beskadiget, og kabinettet revner kan små mængder af syre løbe ud. Spildt syre bør straks vaskes af med vand, sæbevand eller noget syreneutraliserende så som eks. soda. Ventilregulerede batterier (VRLA) kan frigive små mængder eksplosiv hydrogengas, når de anvendes, opbevares eller lades, og kan derfor ikke blive installeret i lufttætte uventilerede områder. I anlæg med batteribanker anbefales sikker jord forbindelse, for at undgå elektriske afladninger. Bær beskyttelsesbriller, anti-statisk tøj samt isoleret værktøj til håndtering og samling af batterier.
 
A. OPBEVARING, HÅNDTERING OG INSTALLATION. Batterier indeholder syre og skal beskyttes mod stød, der kan ødelægge kassen. Mindst én af batteriets klemmer skal være tildækket for at forhindre kortslutning. Batteriet skal opbevares på et tørt og køligt sted med god ventilation. Undgå opbevaring på steder, hvor der kan forekomme gnistdannelse. AGM-batterier (VRLA-batterier) indeholder kun en begrænset mængde syre. Det er vigtigt at sikre sig, at batterierne ikke udsættes for temperaturer på over 60°C under installation og anvendelse. Midlertidige spidstemperaturer på op til 80°C kan tolereres i begrænsede perioder, dog maks. 3 timer.
 
B. BATTERI. Bær øjenbeskyttelse, passende tøj og gummihandsker. Sluk for alt elektronisk udstyr i køretøjet. Afbryde det gamle batteri først ved at afbryde jordledning (normalt negative kabel) og derefter det positive kabel. Vær forsigtig med brug af uisolerede metalredskaber, så batteripolerne ikke kortsluttes ved et uheld. Løft batteriet ud og rengør batteriboksen. Installer det nye batteri og sæt det på en sikker måde. Pas på ikke at plastic dele kan blive beskadiget. Under genmontering, forbindes først det positive kabel og derefter jordledningen (normalt negative). Vær særlig opmærksom på det korrekte kabel forbundet til den rette pol, da en mulig fejl umiddelbar kan skade køretøjet elektriske system. Efter installationen. Kontrollere, at tilslutningerne er fastspændte. Rengør og smør efter med vaseline. Brug evt. de dele fra det udskiftede batteriet, såsom hætter over polerne, osv., der er nødvendig for at sikre en sikker installation af det nye batteri. Sørg for, at poler, polsko og kabler ikke er i kontakt med motorhjælmen. Dæk evt. batteriboks, eller andre monteringer i forbindelse til batteriet. Hvis det nye batteri leveres med pol klapper kan disse installeres på det udskiftede batterifor at forhindre kortslutninger.
 
C. VEDLIGEHOLDELSE. Sørg for, at batteriet og de elektriske tilslutninger holdes rene og tørre. Brug anti-statisk støv klude til at støve batteriet af. VRLA batterier skal ikke efterfyldes med vand eller syre og ventilationspropperne må aldrig åbnes. Batteriet skal genoplades, hvis batterispændingen falder til under 12,4 V. (Se punkt ”D” - Opladning.)
 
D. OPLADNING (med batterioplader). Gnister kan forårsage en eksplosion, især under og efter opladning. Sørg for god ventilation og oplad kun batterier i godt ventilerede områder. Af- og påmonter batteriet som beskrevet under ”B”. Benyt
kun automatisk regulerede batteriladere, som er godkendt til opladning af VRLA batterier. Følg vejledningen for opladeren. Forbind (+) kabel til batteriets (+) pol og (-) kabel til batteriet (-) klemme før opladeren tilsluttes lysnettet. Placer opladeren så langt væk fra batteriet som muligt. Ved afslutningen af opladning, tag strømforsyningen til opladeren ud, før du afbryder forbindelsen til batteriet. En optimal opladning proces ved 25°C er beskrevet nedenfor i punkt D1, men særlige omstændigheder kan føre til, at en af metoderne i punkt D2 til D4 kan vælges.
 
D1. Opladning: Brug i første trin 5A i konstant strøm, indtil spændingen når 14,4V, Fortsæt derefter opladningen ved 14,4V uden strømbegrænsning, indtil ladestrømmen er faldet til omkring 2% af batteriets kapacitet. Færdiggør opladningen med et sidste trin med en konstant strøm på omkring 2% af kapaciteten i to timer;. Under opladning kan batteriets temperatur ikke overstige 50°C.
 
D2. Vedligeholdelsesladning for stationære batterier: Giv batteriet en konstant spænding på 13,8V under hele opladningen. En vedligeholdelsesladning bør suppleres med en normalladning (D1) for at batteriet bliver fuldt opladt. Anvend aldrig denne metode til dybt afladede batterier.
 
D3. Hurtig opladning (kun i nødsituationer): Oplad batteriet med en max. strøm på 30% af batteriets nominelle kapacitet. Dette må kun ske i en kortere periode end 1 time. I alle tilfælde skal spændingen være begrænset til 15V maksimum. Anvend aldrig denne metode til dybt afladede batterier.
 
D4. Ladning af dybt afladede batterier: Når batteri- spændingen er under 12,1V bør man lade som beskrevet i afsnit D1, men forlænge den samlede varighed af trin et plus trin to op til 48 timer. Under alle opladninger kan batteriet temperatur ikke overstige 50°C.
 
E. OPLAGRING AF BATTERIER. Hvis batteriet ikke skal bruges i længere tid, såsom hen over vinteren, er det tilrådeligt at afbryde det som beskrevet i afsnittet ”B” (vær opmærksom på, at noget udstyr kan blive beskadiget af at være uden strøm i længere tid). Oplad batteriet i henhold til ”D” og D1 og opbevar batteriet som beskrevet i afsnittet ”A”. Hvis batterispændingen i forbindelse med genmontering ikke overstiger 12,4V bør batteriet opladeds. Saml som beskrevet i ”B”. Hvis køretøjet kræver strøm i forbindelse med opbevaring, skal du kontrollere batteriets spænding en gang om måneden og oplade batteriet, når spændingen når under 12,4V.
 
G. GENBRUG. Brugte batterier skal genbruges. Leverandøren af det nye batteri har adgang til et genanvendelse system. Dette er den korrekte måde til bortskaffelse af defekte batterier.
REKLAMATIONER. Reklamationer er kun omfattet af produktions- og eller materialefejl i overensstemmelse med lokal lovgivning. Købsfakturaen / kvittering er nødvendig, i forbindelse med en reklamation. Reklamationsretten dækker ikke forkert montering / fejlinstallation, forkert anvendelse, dårlig opladning, skade ved uheld eller fejl i bilens elektriske system og andre former for misbrug eller forsømmelse. Reklamationsretten for et batteri, der udskiftes under reklamtionsperioden er kun gyldig indtil udgangen af reklamationsperioden for det oprindeligt købte batteri. Distribueret af: ASSP - DEV A/S - LUPINVEJ 5 - 9500 HOBRO

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: