Topsælgere

Knallertkørekort til kabinescooter

Er du 15-17 år og vil køre på lille knallert?


Fra den 19. januar 2013 skal du som hidtil have et kørekort, hvis du vil til at køre på lille knallert. 

Aldersgrænsen for at få kørekort til lille knallert er 15 år. Du kan tidligst begynde på uddannelsen, når du er 14 år og 6 måneder. 

Fylder du 16 år den 19. januar 2013 eller senere, kan du dog først begynde på uddannelsen fra denne dato, hvor de nye regler træder i kraft. For at få kørekortet skal du - hvis du er under 18 år - følge ungdomsskolens undervisning og bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve. 

 

Bach Delux 25 Suite

 


Undervisningen består af 30 lektioner inklusive den teoretiske og den praktiske prøve. 

Fra du starter på undervisningen, til du har bestået den praktiske prøve, skal der gå minimum 14 dage og maksimum 6 måneder. 

Priser
Det koster 450 kr. at tage knallert-kørekortet.
Derudover skal du betale for et førstehjælpskursus - Prisen afhænger af, hvem der udbyder det. 

Er du over 18 år og vil køre på lille knallert? Uddannelsen
Fra 19. januar 2013 skal du have et knallertkørekort, hvis du vil til at køre på lille knallert og ikke i forvejen har kørekort til stor knallert, motorcykel eller bil. Loven gælder kun personer som fylder 18 år den 19. januar eller efter denne dato. 

For at få kørekort til lille knallert skal du - hvis du er over 18 år - bestå en simpel teoriprøve som afholdes af Politiet. Du kan allerede nu øve dig på teoriprøven til lille knallert på sikkertrafik.dk 

Priser
For afholdelse af teoriprøve og udstedelse at kørekort til lille knallert til personer, der er fyldt 18 år, betales 100 kr. 125 cc 250 cc 500 cc vores mc. 

Vidste du at?
- Du risikerer en betinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, hvis du kører mere end 43 km/t.

  • Du risikerer en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, hvis du kører
  • mere end 100 km/t.
  • Fra 19.januar 2013 skal du have et knallertkørekort, hvis du vil køre på lille
  • knallert og ikke i forvejen har kørekort til stor knallert, motorcykel eller bil. Loven gælder kun personer som fylder 18 år den 19. januar eller efter denne dato.
  • For at få kørekort til lille knallert skal du hvis du er over 18 år - bestå en simpel
  • teoriprøve som afholdes af Politiet.


 
FAQ Knallertkørekort: Jeg har et førstehjælpsbevis taget i f.eks. skolen, gælder det til knallertkørekort? De fleste gange gælder dette bevis ikke, og i enkelte tilfælde gælder de 4 timer af det. Beviset skal indeholde: Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen Bevidstløsperson, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er Relevant for førstehjælpen. Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere (4 timer) Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter ved færdselsrelaterede ulykker, hvor Knallert er involveret. Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede knallertulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer. Deltageren kan yde førstehjælp til personer ved de hyppigst forekommende skader opstået i forbindelse med trafikulykker. Deltageren kan selvstændigt forebygge ulykker og kender de typiske årsager til ulykker med knallert. Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende, ved de typiske årsager til ulykker med knallert. Jeg kan kun deltage 5 timer, er det okay? Nej, du skal gennemføre alle 8 timer. Jeg har de 4 lektioner, og skal derfor kun have de sidste 4 lektioner, får jeg dette til ½ pris? Nej det er desværre ikke muligt, da der på dette hold også er lovgivning for antal, og derved optager en hel plads på holdet. Vi kan oplyse dig, hvilken tidspunkt på dagen de 4 timer ligger, og derved kan nøjes med at deltage til det du mangler. Jeg har taget færdselsrelateret førstehjælp til bil, kan jeg bruge det til knallert? Nej det er ikke gyldigt til knallert, men du kan derimod bruge færdselsrelateret førstehjælp til unge knallertfører når du skal tage bil kørekort. Se mere her. Reglerne om meritoverførsel for førstehjælp står i kapitel 2, § 36 i Kørekortbekendtgørelsen. Kan jeg tilmelde mig førstehjælp og knallertholdene på Ungdomsskolens kontor? Nej. Alt tilmelding skal foregå på www.ungkolding.dk under fanebladet Knallert og betaling skal gennemføres samtidig, eller beholder du ikke pladsen på holdet. Må en knallertelev gå til praktisk prøve, før han/hun fylder 15 år? Ja. Man må gerne gå til praktisk prøve, før man fylder 15 år. Betingelsen for at gå op til den praktiske prøve er, at man har bestået teoriprøven og at man har gennemført kurset i færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere. Den praktiske prøve skal være bestået senest 6 måneder efter den dag, man begyndte på knallertundervisningen. Selv om man består køreprøven inden man fylder 15 år, må man selvfølgelig ikke køre i trafikken, før man fylder 15 år. Læs mere om praktisk prøve på side 56 i "Retningslinjerne for knallertuddannelse og afholdelse af køreprøver". Hvordan tælles fejl i teoriprøven? Svarer eleven korrekt på alle svarmuligheder inden for samme billede, er hele spørgsmålet korrekt besvaret. Svarer eleven forkert på én eller flere svarmuligheder inden for samme billede, tæller det som én fejl. Hvis eleven besvarer 1-4 svarmuligheder inden for samme billede forkert, regnes det altså kun som 1 fejl. For at bestå teoriprøven skal mindst 20 ud af de 25 spørgsmål være besvaret helt rigtigt. Må en elev, som fylder 15 år efter den 19. januar 2013, og har erhvervet kørekort til traktor efter de nye regler, køre lille knallert, når han fylder 18 år? Nej, det må han ikke. Kørekort til traktor er ikke en egentlig kategori. Han må kun køre knallert, hvis han har kørekort til knallert, motorcykel, bil eller bus. Jeg kan ikke komme den ene dato i undervisnings forløbet, kan jeg tage den lektion på et andet hold? Nej det er ikke muligt, vores hold er fyldte, og der er lovgivning for hvor mange der må være på hvert hold. Kan min underviser beslutte at jeg ikke er klar til at gå til teori- eller køreprøve? Ja det kan din underviser. Hvis underviseren ikke mener du kan gennemføre prøverne kan underviseren bestemme at du skal have mere undervisning. Det betyder at du skal købe dig til et nyt hold, da der ikke tilbydes individuel undervisning. Jeg er dumpet til teoriprøve, hvordan kommer jeg til en ny teoriprøve? Du går ind på www.ungkolding.dk, under knallert hvor du købte dig til dit undervisningsforløb til knallert, der er der et tilkøb der hedder ekstra teori- og køreprøve. Her køber du dig til den prøve du skal bruge, og i bemærkningsfeltet skriver du hvordan vi kan kontakte dig. Mobil eller mail. Herefter kontakter kontoret dig, med en ny dato og tidspunkt du kan komme op til ny prøve. Da der ikke er planlagte ekstra teori og køreprøver, kan du forvente der kan gå op til 4 uger inden du kan komme op. Det er vigtigt du gennemfører den sidste kørsel lektion på det hold du er tilmeldt. For ellers kan du ikke få lov til at gå op til køreprøven. Jeg er dumpet til køreprøve, hvordan kommer jeg til en ny køreprøve? Du går ind på www.ungkolding.dk, under knallert hvor du købte dig til dit undervisningsforløb til knallert, der er der et tilkøb der hedder ekstra teori- og køreprøve. Her køber du dig til den prøve du skal bruge, og i bemærkningsfeltet skriver du hvordan vi kan kontakte dig. Mobil eller mail. Herefter kontakter kontoret dig, med en ny dato og tidspunkt du kan komme op til ny prøve. Da der ikke er planlagte ekstra teori og køreprøver, kan du forvente der kan gå op til 4 uger inden du kan komme op. Jeg er dumpet, skal jeg betale for en ny prøve? Ja det skal du. Jeg har bestået både teori og køreprøve, hvordan/hvornår får jeg mit kørekort? Er du 15 år eller ældre, får du den dag du består køreprøven et midlertidigt bevis. Dette bevis gælder i 2 md. Du vil automatisk få tilsendt dit rigtige kørekort ca. 2-3 uger efter. Er du endnu ikke blevet 15 år, får du ikke noget bevis. Du kan ved henvendelse til Ungdomsskolen eller borgerservice få udstedet et midlertidigt bevis den dag du bliver 15 år eller derefter. Skulle det sket at du ikke modtager dit originale knallertbevis, skal du henvende dig til Borgerservice, da det er dem der står for bestilling af dette. Jeg har et fritids job eller udøver sport på højt plan og kan ikke deltage de dage i har udbudt kursus, hvad gør jeg så? Vi kan ikke tilbyde undervisning individuelt, og derfor ikke mulighed for at tilbyde anden undervisning end det der er opslået på vores hjemmeside. Så har du ønske om et knallertbevis må du tilpasse øvrige aktiviteter herefter. Jeg er fyldt 18 år før lovændringer for knallert kørekort januar 2013. Skal jeg have kørekort til knallert, for at jeg må køre lovligt? Nej det skal du ikke! Hvad reglerne er for personer over 18 år, der ønsker at tage kørekort til lille knallert (og som ikke har kørekort til andet)? Det eneste krav er, at de består en teoriprøve hos politiet. Teoriprøven skal bookes på Borgerservice. Der er ikke krav om undervisning eller førstehjælpskursus eller noget andet. Hvis personer, der er fyldt 18 år, vil studere selv og forberede sig til teoriprøven, kan de bruge materialet på www.sikkertrafik.dk/knallert og/eller bruge Elevhæftet. Skal man have en lægeerklæring for at få kørekort til knallert? Nej det skal du ikke.