Topsælgere

Kommissionssalg ved Kyle.

 

Intro.

Denne salgs form er specielt god på grund af vi sammen finder den pris varen skal sælges til og begge parter er intrasseret i at få varen solgt så højt som muligt og så hurtig som muligt.

 

Hvad er kommissionssalg.

Kommissionssalg betyder at Kyle sælger en vare for dig. Sammen laver vi en ”Aftale om kommissionssalg” hvori der står hvad der sælges, hvor mange og hvilken salgspris der er aftalt ved indleveringen. Endvidere afkrydses forskellige muligheder i forhold til måden vi kontakter dig på og hvad der skal ske med varen, hvis den ikke bliver solgt. Når varen er solgt afregnes der som aftalt på kommissionsaftalen.

Ved underskrift af ”Aftale om kommissionssalg” bekræfter du også at du kender og er indforstået med ”Betingelser ved Kommissionssalg ved Kyle”

 

Din andel.

Salgssalær til Kyle udgør 15% af salgs prisen. Dvs. du modtager 85% af salgs prisen. De 15% i salgssalær bruges til at dække de udgifter som Kyle har i forbindelse med salget af din vare.

 

Krav ved indlevering.

Varen skal være nyvasket/renset og fejlfri. Det betyder ingen skader, defekter eller andet som nedsætter lysten til at købe din vare.

Tidspunkt for indlevering aftales gennem personlig kontakt til Kyle 61333123.

 

Særlig regler ved køretøjer.

Køretøjer som har mangler eller ikke er fejlfri, vil efter aftale med sælger blive udbedret inden salg. Alle eventuelle transport omkostninger, reparationer, service, og andet, der skal laves af Kyle inden salg, skal betales af sælger, og vil blive fratrukket inden udbetaling af salgs prisen. Disse ting vil fremgå af ”Aftale om kommissionssalg” prisen fast sættes når det pågældende arbejde er udført på køretøjet, og vil derfor i noget tilfælde ikke fremgå med pris på ”Aftale om kommissionssalg”

 

Når varen er solgt / afregning.

Når varen er solgt afregnes din andel midt på måneden i den efterfølgende måned. ”Indsat på konto” overføres beløbet til den oplyste konto og du får besked om overførelsen. Hvis du ønsker at afhente beløbet i butikken, får du en besked om at du har solgt en vare og at beløbet kan hentes i butikken efter aftale. Du bliver kontaktet via mail eller telefon.

 

Hvis varen ikke bliver solgt.

Hvis varen ikke bliver solgt skal varen afhentes igen efter ca. 3 måneder.

 

Ansvar for varen.

Varen tilhører dig og er under dine forsikringer, indtil der sker et salg. Ved indgåelse af en ”Aftale om kommissionssalg” er du indforstået med at dine varer fysisk forefindes hos Kyle under dit ansvar og risiko. Kyle kan derfor ikke holdes ansvarlig for evt. mangler eller fejl, brand, tyveri eller andre hændelser og uheld.

Kyle kan ændre ovenstående betingelser uden varsel.

 

PDF fil med Betingelser ved Kommissionssalg KYLE.DK 2016