Topsælgere

Dato. 11.10.2016

 

          

APE 50 invalideknallert 25km/t

Alle personer må køre en invalide knallert, det er køretøjet der er godkendt til invalidekørsel i sig selv. Ordet "Invalid" det er ikke noget med føreren at gøre som mange tror.

 

Kyle.dk Etiske politik om salg af APE 50 invalideknallert 25km/t

Af mange etiske grunde ønsker Kyle ikke at sælge APE 50 invalideknallerter til parsoner under 16år, 15år fra 2017. På grund af risikoen for færdelsudhæld til unge mennesker som ikke har erfaring i trafikken eller på anden vis et kørekort eller bevis på at de kan færdes på et motoriseret køretøj i trafikken sikkert.

Derfor har vi sat denne alders grænse. 16år skal fremvise knallert førerbevis ved køb af APE 50 invalideknallert hos Kyle.dk Ud over knallert førerbevis skal købet foregå enten med en forælder eller med underskrevet tilladelse fra forælder eller den person som har myndigheden over denne person under 18år som ønsker at købe en APE 50 invalide knallert.

 

Vi anbefaler du anskaffer dig et 25km t skilt til at sætte bag på køretøjet. Hvis ikke du allerede har et så kan du købe et her.

Skilt 25km til APE 50 

 

Hvad siger Politiet om kørekort regler til APE 50 invalideknallert 25km/t

Der er over 10.000 betjente i Danmark og det er sjældent kørekort regler til invalide knallert de interesserer sig for, eller som står øverst på deres to-do liste over ting de skal sætte sig ind i. Og forståeligt nok de har forhåbentligt andre og vigtigere ting at tage sig til. "Og der er ingen regler at sætte sig ind i" Men der dukker af og til en sag op om en betjent som mener at en person ikke må køre i sin APE 50. Og til de personer/APE 50 ejer, som ender i denne situation vil vi opfordre jer til at hjælpe betjenten med at fortælle reglerne og bede ham kontakte Kyle.dk på info@kyle.dk inden han fejlagtigt sætter sig på sit kontor for at notere en bøde til føreren af invalidekøretøjet. Så vi kan få stoppes sagen inden alt bøvlet kommer med tilbage trækning af bøden.

Informationer til APE 50 ejerne om reglerne for at køre i en invalideknallert skal ikke hentes hos Politiet, Der vil man få lige så mange forskellige svar som der er politibetjente. De skal hentes hos Færdselsstyrelsen som er den offentlige myndighed som kan svare korrekt på spørgsmålet.

 

Bestil din nye APE 50 invalide knallert hos Kyle.dk så er du sikker på at gøre en sikker handel.

 

Se svaret fra Færdselsstyrelsen her.

 

______________________  Besked fra Færdselsstyrelsen ________________________

"Hej Thomas Møller Pedersen

Du har ved mail af 29. september 2016 rettet henvendelse til Færdselsstyrelsen vedrørende brug af invalideknallert.

I din mail skriver du, at I ønsker en sammenfatning af en mail, som styrelsen d.d. har sendt til en af jeres kunder.
Baggrunder for din henvendelse er den polemik, som stammer fra en TV2 udsendelse sidst i august, hvor det blev fortalt at en fører af invalideknallert skal være invalid for at måtte føre en invalideknallert. Du vil gerne have en udtalelse, som kan rundsende til jeres forhandlere, og kunder, da mange af brugere af jeres knallerter er meget nervøse.

Færdselsstyrelsen kan orientere om, at der ikke er fastsat regler for brug af invalideknallert. Dvs. at enhver person kan/må føre en invalideknallert uden at være invalid.

Venlig hilsen

Jesper Jukic
Ingeniør

Færdselsstyrelsen
Danish Road Safety Agency
Sorsigvej 35
6760 Ribe"